قربانی: شهباززاده می‌تواند در داربی تعیین‌کننده باشد/ قلعه‌نویی اطلاعاتش را جدید کند