مدیرکل هنرهای تجسمی درگذشت عکاس پیشکسوت را تسلیت گفت