مدیر سابق حراست وزارت علوم: اختلاس نبوده/ ضمانت بانکی موجود است