افشاگری پس از یک سال/ وزنه‌بردار ملی‌پوش دوپینگی بود، نه مصدوم!