استقبال رسمی دکتر روحانی از رییس جمهور عراق / عکس: پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری