شهنازی: حضور رئیس شورای المپیک آسیا باعث تقویت ارتباطات ما برای آینده خواهد شد