زاهدی: رئیس‌جمهور قول داد که تکلیف دانشگاه‌های دارای سرپرست را روشن کند