تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال 41 درصد افزایش یافت