رشیدی: از آنهایی که به من رأی ندادند هم استفاده می‌کنم/وزارتخانه همیشه نگاه فرزندخواندگی به ما داشته