افزایش 99 هزار تنی تولید انواع گوشت در ایران/امسال تولید شیر 7.8 میلیون تن می‌شود