توقیف ماشین آقای بازیگر در دوردور و خط و نشان کشیدن برای پلیس +عکس