آلن ایر: ایرانی‌ها می‌گویند: آلن! تو را دوست داریم /استفاده از اشعار سعدی به‌عنوان سلاح مخفی