دستور قالیباف برای تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران/ پرداخت بدهی بانک‌ها در موعد مقرر