آژیر اعلام جنگ در ناوگروه ۳۴ نیروی دریایی ارتش به صدا در آمد