تشکل‌هاي شاخص جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي حمايت مي‌شوند