رییس فدراسیون ورزش‌های رزمی: از تجارب رقبا استفاده می‌کنم