جبهه پایداری، جمعیت ایثارگران و موتلفه با حضرات آیات یزدی، مصباح و موحدی کرمانی دیدار می‌کنند