حضرت آیت الله نوری همدانی: در برابر حکم اعدام شیخ نمر ...