رشد چشمگیر رمان و کتاب‌هایی درباره تکفیری‌ها/ وحدت اسلامی بعد غفلت شده در تبلیغات بخش عربی