تجمع روحانیان و طلاب لرستانی در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر