امام جمعه مراغه: اعدام شیخ نمر، حکومت آل سعود را بیش از پیش متزلزل می کند