تغییر استراتژی فروش نفت/ ایران وارد بازار فرآورده‌های نفتی جهان می‌شود