قلیچ:هر توپی که روی دروازه پرسپولیس می‌آید بدنمان را می‌لرزاند