تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون استان در محکومیت صدور حکم اعدام شیخ نمر