در پی نزدیک شدن یک قایق مسلح به ناوگروه نداجا/ آژیر اعلام جنگ در ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش به صدا در