کلنگ‌زنی بزرگترین مجتمع تجاری، رفاهی صندوق ذخیره فرهنگیان در زاهدان