نخستین دوره مسابقات آب شیرین‌‌کن‌‌های خورشیدی در دانشگاه امیرکبیر آغاز شد