آمریکا جرات تعرض به ملت ایران را ندارد/آمریکایی‌ها دست از پا خطا کنند اقدامات ما محدود به نابودی پای