تنها 10 مسجد فعال در شهرستان سامان وجود دارد/ مسؤولان به فکر راه اندازی ادارت فرهنگی در این شهرستان با