در پی نزدیک شدن یک قایق مسلح، آژیر اعلام جنگ در ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش به صدا در آمد