چراغ‌های راهنمایی 4 وضعیته می‌شوند/ خودروی شهرداری‌ها پلاک عمومی می‌گیرند