رسانه آمریکایی: تحریم‌ها علیه ایران در حال فروپاشی است