اطلاعیه وزارت اطلاعات: متهم اختلاس 300 میلیاردی دستگیر شد