امنیت عراق را امنیت ایران می دانیم/ تاکید بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم