با هر توقیف رابطه مسؤولان و مطبوعات تیره‌تر می‌شود