وضعیت زرد برخی واحدهای صنفی سبز شد/ ساماندهی دستفروشان با راه‌اندازی بازارهای محلی