تیم فوتوالی گیلان برای کسب مقام قهرمانی عازم مسابقات کشور شد