معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌ اطلاعات بانک شهر منصوب شد