تخصیص 20 میلیارد ریال برای پروژه‌های عمرانی اسلام‌آباد جم