دربی 80/ علی پروین: یعنی چه از بالا گفته‌اند گل نزنند؟ / دربی مساوی می‌شود