دوره آموزشی «مهر ولایت» در خراسان شمالی برگزار می شود