آغاز به کار اولین دوره مسابقات آب شیرین کن های خورشیدی در دانشگاه امیرکبیر