«جهانی‌» رفت؛ معاونت جدید آموزش فرهنگ و ترافیک پلیس راهور معرفی شد