دفاع اوباما از تلاش برای حصول توافق هسته‌ای با ایران