حضور پررنگ جوانان در مراسم‌های معنوی احساسی نیست/ جوان امروز تشنه معنویت است