توقیف ۸۵۰ خودروی لوکس در ۱۰ روز/کاهش ۱۵درصدی تلفات ناشی از تصادفات