دومین روز رایزنی‌های هسته‌ای در وین/ مذاکرات بین معاونان و کارشناسان در جریان است