دربی 80/قلیچ: برانکو جرأت ندارد و نسخه قلعه‌نویی را پیچیده‌اند