اسپورت اسپانیا: تراشتگن و نیمار، بهترین‌های بارسا مقابل بایرن