دولت منویات رهبر انقلاب در خصوص معیشت فرهنگیان را در دستور کار قرار دهد